M.S.A.S. BV
 

Onderzoeken: 

Rijsenbilt, A., Lycklama à Nijeholt, M., Strohmaier, N., Koster, H. “Corporate governance: Gedrag en cultuur als determinant voor ketenverantwoordelijkheid; waarom wet- en regelgeving niet toereikend is” Onderneming en Financiering 2022 nummer 3

Graaf G de, Rijsenbilt A, van Exel J (2021) Being a good financial auditor. Conceptions of responsibilities among accountancy students. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 95(9/10): 303-319. https://doi.org/10.5117/mab.95.71766

Rijsenbilt, Antoinette en Cornelis van der Kooi 2021Review of Thomas Pikettys Capital et idéologie. Journal of Economics, Theology and Religion. 1, no. 1: 113-6 https://j-etr.org/2021/03/23/review-of-thomas-pikettys-capital-et-ideologie/

Nuijten, A., Benschop, N., Rijsenbilt, J.A., Wilmink, K. Cognitive Biases in Critical Decisions Facing SME Entrepreneurs: An External Accountants Perspective. In Administrative Sciences. Special Issue Managerial and Entrepreneurial Decision Making: Emerging Issues 2020, 10(4), 89 Open access https://www.mdpi.com/2076-3387/10/4/89/htm

Van der Velden, E., Lycklama, M., Rijsenbilt, J.A. et al. NEMACC-onderzoek: Soft controls voor de adviserende mkb-accountant. Accountant september 2020

Van Exel, de Graaf, Rijsenbilt. Accountants in opleiding verschillen in visie op wat een goede accountant is. In ESB, 105(4787S), 9 juli 2020

Rijsenbilt, J.A., Van Geest, P., Commandeur, H. Deugden als krachten in de vrije markt economie. Special Issue M&O. Mei 2020

Rijsenbilt, J.A., Burger, M. De weg naar deugdzaam leiderschap. Special Issue M&O. Mei 2020

Hendriks, M., Burger, M., Rijsenbilt, A. Pleeging, E., Commandeur, H. Virtuous Leadership: A Source of Employee Well-being and Trust, Management Research Review, Januari 2020

Rijsenbilt en Nuyten, Handboek Accountancy, nr 52 Biases en psychologische valkuilen bij mkb-accontants.

Bogers, Hoogendoorn, Rijsenbilt, Stout en Van der Velden. Rekentool voor materialiteit in het MKB. Accountantsmagazine 2018 pagina 28-30

Graaf, G. de, Rijsenbilt, J.A. en Exel, J. van. Drie beelden van accountants over hun beroep. In Artikel 5; de beroepseer van accountants. December 2017

Rijsenbilt, J.A. De narcistische persoonlijkheidsdimensie bij topbestuurders als risico-indicator in MAB 91 Juni 2017

Hoogendoorn, M., Rijsenbilt, J.A., Stout, M. en e Vos, N. Vastgoedwaardering in het MKB en de rol van de mkb-accountant in MAB april 2017

Weerdt, N vd, Rijsenbilt, J.A., Volberda, H. en Wegen, F. Kwaliteit van MKB accountantskantoren: een stakeholderbenadering. MAB, februari 2017

Weerdt, N vd, Rijsenbilt, J.A. en Volberda, H.. Businessmodel-innovatie in de MKB-accountancy; een empirisch onderzoek. MAB, juni 2016

Rijsenbilt, J.A. (2016) Assurance over de narcistische persoonlijkheid in het liber amicorum van Prof. H. Gortemaker

Rijsenbilt, J.A., Commandeur, H.R. (2014) in Handboek Corporate Governance

Rijsenbilt, J.A. 2014 Te dicht bij de zon gevlogen in Goed Bestuur & Toezicht, platform voor Governance, Jaargang 10, nummer 3, pagina 46-49

Gortemaker, Rijsenbilt, van Schaik (april 2014) De waarnemer als co-piloot, De Accountant.

Rijsenbilt, J.A. & Commandeur, H.R. (2013). Narcissus enters the courtroom: CEO Narcissism and fraud. Journal of Business Ethics, 117(2), 413-429. Professional Publication in Peer reviewed Journal

Rijsenbilt, J.A., Commandeur, H.R. & Kemna, A.G.Z. (2011). De Zonnekoning, meting en impact. In Vol. 3. M en O

Rijsenbilt, J.A. (2011). Narcisme hoort bij leiderschap; de corrumperende effecten van macht. (Sociale vraagstukken nieuwsbrief)

Rijsenbilt, J.A., Commandeur, H.R. & Kemna, A.G.Z. (2011). Narcisme in bestuurskamers. In Leiderschap in organisaties, crisis in leiderschap, op zoek naar nieuwe wegen. Kluwer

Rijsenbilt, J.A. (2011) Narcisme aan de top in Management Executive

Rijsenbilt, J.A. (2011, June 23). PhD: CEO Narcissism; Impact and Measurement. Erasmus University Rotterdam: RIM Erasmus Research Institute of Management (PhD Serie 238)). Prom./coprom.: Prof.Dr. A.G.Z. Kemna & prof.dr. H.R. Commandeur